ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพาเวอร์ ดราย

สารดูดความชื้นที่องค์การอาหารและยา ประเทศไทยรับรอง (Thailand FDA)

 

ซิลิก้า เจล (Silica Gel) ชนิดซอง 


สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับ ตรงตามข้อกำหนดในการส่งออกในกลุ่มประเทศ ยุโรป และประเทศอื่นทั่วโลก